Audyt

Przeprowadzamy audyty istniejących aplikacji webowych pod kątem jakości i możliwości dalszego rozwoju. Jeśli Twój produkt nie spełnia oczekiwań i wyznaczonych celów biznesowych, przeanalizujemy wspólnie aktualny proces, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Audytujemy aplikacje webowe i infrastrukturę

Audyt aplikacji webowej

Przeanalizujemy kod Twojej aplikacji, aby określić jej stan i możliwości rozwoju, uwzględniając założenia biznesowe.

Audyt infrastruktury serwerowej

Sprawdzimy infrastrukturę pod kątem optymalizacji kosztów, bezpieczeństwa i wydajności.

Zaufali nam